Skip to content Skip to footer

3D mapa opštine Ribnik

Grafički dizajn

3D mapa opštine Ribnik

Sredinom 2020. godine smo imali zanimljiv projekat u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Ribnik.

Za klijenta, TO opštine Ribnik smo dizajnirali 3D mapu i bilbord cjelokupne opštine Ribnik sa mapiranim turističkim potencijalima na području opštine Ribnik. 3D mapa je smještena na bilbordu na ulazu u Ribnik.

Usluge