Skip to content Skip to footer

Društvo Psihologa RS

Web aplikacije

Društvo Psihologa RS

Za klijenta Društvo Psihologa Republike Srpske smo redizajnirali web sajt.

Novi web sajt je urađen prema savremenim standardima koristeći WordPress CMS platformu. Pored toga, implementirana je Cyber zaštita na web sajtu.

Nastavak saradnje se ogleda u povremenom održavanju i tehničkom ažuriranju web sajta i serverskoj administraciji.

Usluge