Skip to content Skip to footer

Wevotravel

Full Service

Wevotravel

Najveća avantura, u toku 2020. godine nam se dogodila sa klijentom koji nam je povjerio zadatak osmišljavanja, kreiranja i kompletnog digitalnog razvoja novog brenda, koji za cilj ima promociju Turizma u BiH, regionu i svijetu.

Za potrebe klijenta smo osmislili naziv brenda, kreirali kompletan vizuelni identitet, razvili web aplikaciju na VPS Cloud serveru, te implementirali Cyber zaštitu.

Nastavak saradnje se odvija kroz digitalni marketing, koji uključuje Google Ads, Facebook i Instagram Ads, Social Media Management, te kroz održavanje web aplikacije.

Usluge